Skip to main content
TEL: 044 272 2930 / 044 272 2935

Bedienaar / gasspreker / kunstenaar aansoek vorm

Beste bedienaar / gasspreker / kunstenaar:

Baie dankie dat jy ons in kennis stel van jou bediening en die moontlikheid om by Klein-Karoo Gemeente te bedien. Dit is vir ons baie belangrik om ‘n geheelprentjie te kry van iemand se bediening alvorens ons ‘n besluit neem oor bediening by Klein-Karoo Gemeente. Voltooi asb. die volgende velde volledig en kliek op die “stuur” skakel heel onderaan. Let asb. daarop dat ons met jou/jou agent in verbinding sal tree indien ons dan van jou bediening gebruik wil maak tydens een van ons byeenkomste / spesiale byeenkomste. Let asb. daarop dat ons baie versoeke ontvang vir optredes / bediening. Ongelukkig gaan ons nie almal akkomodeer nie en maak ons die keuse gegrond op die tipe bediening wat ons verlang vir ‘n geleentheid. Ons vra dat dit gerespekteer word. Neem dus kennis dat ons met jou/jou agent in verbinding sal tree indien ons voel ons wil jou graag ‘n bedienings-geleentheid gee.

Let ook op die volgende: Ons vergoed predikers / sangers / bedienaars volgens ons finansiële vergoedings-struktuur / die bedieningsfooi soos ooreengekom. LW: Ons maak nie gebruik van die offerrande-opneem-beginsel vir vergoeding nie. Verblyf en vervoer is ook jou verantwoordelikheid.

Baie dankie, Klein-Karoo Gemeente-bestuur. 

musiek en media 21

Bedieninge Vorm

Persoonlike inligting:

Bediening:

Algemeen:

Drag and drop files here or Browse

My fooie is soos volg: