Skip to main content
TEL: 044 272 2930 / 044 272 2935

New Gen Youth

Elke Woensdagaand 18:00-20:00 het ons ‘n byeenkoms vir alle 12-18 jariges. Persoonlike aandag en hulp met die uitdagings van tiener wees is ons hoof fokusarea. Elke tiener kan in ‘n veilige omgewing kom saam sing, saam speel en saam leer uit die Woord en ook gehelp word om die uitdagings van tiener wees te oorkom.
Let daarop dat ons ‘n “shuttle” bussie ook het om tieners op te tel en weer veilig terug te besorg by die huis elke Woensdagaand.

  • Shuttle Service